Usługa walidacji usług publikujących dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Do wywołania usługi EGiB należy użyć następujących parametrów:

Przykładowe wywołanie uslugi EGiB WMS https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0201&typ=wms&dane=egib&teryt=0201

Do wywołania usługi BDSOG, GESUT, BDOT500 należy użyć następujących parametrów:


Przykładowe wywołanie uslugi BDSOG WMS https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://trzebnicki-wms.webewid.pl/iip/ows&dane=BDSOG&typ=WMS&CRS=EPSG:2177&X=6430957.787&Y=5696950.019
W przypadku pominięcia parametrów CRS, X, Y, zakres raportu będzie ograniczony do zapytania GetCapabilities https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://trzebnicki-wms.webewid.pl/iip/ows&dane=BDSOG&typ=WMS
Przykładowe wywołanie uslugi BDSOG WFS https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://trzebnicki-wms.webewid.pl/iip/ows&dane=BDSOG&typ=WFS

Przykładowe wywołanie uslugi GESUT WMS https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wmsg.php&dane=GESUT&typ=WMS&CRS=EPSG:2180&X=556947.18&Y=479291.64
W przypadku pominięcia parametrów CRS, X, Y, zakres raportu będzie ograniczony do zapytania GetCapabilities https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wmsg.php&dane=GESUT&typ=WMS

Przykładowe wywołanie uslugi BDOT500 WMS https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wmsb.php&dane=BDOT500&typ=WMS&CRS=EPSG:2180&X=555390.36&Y=481478.17
W przypadku pominięcia parametrów CRS, X, Y, zakres raportu będzie ograniczony do zapytania GetCapabilities https://walidator.gugik.gov.pl/service?url=https://mapa.aleksandrow.pl/map/geoportal/wmsb.php&dane=BDOT500&typ=WMS